Styrelsen

OrdförandeBengt Stenerhag076-711 28 17
Hus 22
Vice ordförande:
parkeringarna, förråd,
suppl. nycklar
Björn Busk0739-14 97 80
Hus 22
Sekreterare:
Info-bladet
Margareta Brundell070-526 96 31
Hus 24
Ord. ledamot:
handkassan, soprum
Bertil Nyström076-252 03 73
Hus 21
Ord. ledamot:
nycklar, porttelefon,
namnskyltar,
suppl. gästrummen
Anita Hållbro070-566 28 16
Hus 21
Ord. ledamot:
tvättstugor, uthyrn. av
släpvagn o. verktyg,
trappbelysning
Tommy Södergren070-3302177
Hus 24
Suppleant:
gymmet, bastun
Göran Jansson070-686 24 83
Hus 24

Felanmälan
Kontakta i första hand den ansvarige i styrelsen.
Om ingen i styrelsen är anträffbar kontakta:
Riksbyggen tel. 0771-860 860

Övriga uppdrag:

Uthyrning av gästrummen:Inga-Maj Edberg070-212 75 42
Hus 21
Bevattning:K-G UngerHus 24