Informationsbladet Sommaren 2022

Årsmötet 2022
Årsmötet (föreningsstämman) Årsmötet (föreningsstämman) i bostadsrättsföreningen hölls den 30 maj i Gruvrissskolan med Anna-Lena Andersson från HSB som ordförande. I stämman deltog 31 personer, varav 22 st röstberättigade. I samband med årsmötet avgick Anita Hållbro ur styrelsen, och hon avtackades med blommor och presentkort för sitt mångåriga engagemang för föreningens räkning. Samtidigt välkomnades Maria Jonasson och Ida Larsson som suppleanter i styrelsen. Protokollet från årsmötet kommer att sättas upp i entréerna så snart det är justerat..

Ombyggnad av undercentralen
Planeringen för ombyggnaden av undercentralen börjar nu bli klar, och vid det gemensamma informationsmötet med Riksbyggens och Bravidas representant lämnades mer detaljerad information om arbetet.
Gänget från Riksbyggen är först ut och räknar med att utföra sitt arbete under vecka 24 (d.v.s.13 – 17 juni), då man ska montera en trådlös givare i hallen i alla lägenheter. Givarenlämnar information om temperaturen i varje enskild lägenhet. Riksbyggen måste därför fåtillträde till samtliga lägenheter och kommer att förvarna med lappar i varje postfack ett pardagar innan det planerade besöket.
Resterande del av ombyggnaden av undercentralen kommer att utföras av Bravida, som beräknar arbeta med detta veckorna 32 – 38 ( 8 augusti – 23 september). I samband med attalla rörliga delar byts måste varmvattnet stängas av ett dygn, onsdagen den 10 augusti ochi värsta fall även dagen därpå. Dessutom måste boende på Svavelstigen 22 tyvärr räkna med en del störande ljud under vissa arbetsmoment. Bravida måste få tillträde till samtligalägenheter vid två olika tillfällen för att byta och justera in ventilerna på elementen. Man tar ett hus i taget enligt följande preliminära schema:
vecka 35: Svavelstigen 22,
vecka 36 : Svavelstigen 24,
vecka 37 : Kvartsstigen 21 och
vecka 38: Kvartsstigen 19.

Renovering av hissarna
Renoveringen av hissarna på Kvartsstigen är nu inne på sluttampen, och enligt Granitor, som ansvarar för jobbet, har allt gått i stort sett som planerat. Till hösten fortsätter renoveringen av de två övriga hissarna, och först ut är hissen på Svavelstigen 24 som kommer att åtgärdas veckorna 38 – 40 (19 september – 7 oktober), och därefter kommer turen till hissen på Svavelstigen 22 som får sig en uppfräschning veckorna 41 – 43 (10 – 28 oktober).

Tårtkalas
Vi håller fast vid den trevliga traditionen med tårtkalas i slutet av augusti för alla boende. Årets festligheter kommer att gå av stapeln fredagen den 26 augusti. I samband med detta kommer även de som har fyllt eller kommer att fylla jämna år under 2022 att traditionsenligt uppvaktas med gladiolus. Mer information och anmälningslista till kalaset kommer att sättas upp i entréerna längre fram i sommar.

Lösa klinkers i trapphusen
En del klinkerplattor i trapphusen har lossnat. En av våra medlemmar har limmat fast dem, men fogningen är kvar. Fogarna behöver därför spacklas om, och vi efterlyser nu några frivilliga krafter som kan utföra det jobbet vid lämpligt tillfälle. Föreningen kommer att köpa fogmassa och annat material som behövs för arbetet. Vi ber att de som kan och vill hjälpa till kontaktar Bengt Stenerhag tel. 076-711 28 17 för närmare information och för samordning av arbetet.

Ommålning av trappräckena
Färgen på trappräckena i våra trapphus har börjat flagna, och räckena behöver målas om. Även i det här fallet söker vi några som kan ställa upp och hjälpa till, den är gången med färg och pensel. Föreningen kommer att skaffa färg, penslar och annat material som behövs för ”måleriet”. Bengt Stenerhag lämnar mer information om vad som behöver göras.

Katter och bilar
Katter och bilar går inte alltid så bra ihop. Några bilägare har lagt märke till tassavtryck efter katter på kylaren och taket på sin bil, och en bilägare har t.o.m. fått klösmärken i lacken. Eftersom det är många katter som håller till i vårt område utan att vara ”skrivna” på våra adresser är det ju inte alls säkert att det är någon av missarna hos oss som har varit framme. Vi ber ändå alla mattar och hussar att tänka på att hålla så god uppsikt som möjligt över sitt husdjur för att undvika eventuella misstankar om att just den katten orsakar skada eller förtret för någon granne.

Elbilsladdare
Vi påminner om att den som tänker skaffa elbil bör kontakta styrelsen i god tid så att en elbilsladdare hinner installeras ungefär samtidigt som bilen kommer på plats.

 Styrelsen 
 /Margareta Brundell