Informationsbladet Våren 2022

Föreningsstämman (årsmötet)     
Planeringen inför föreningsstämman  är i full gång, men någon tid och plats för den har ännu inte bestämts. Vi hoppas förstås att vi ska kunna träffas fysiskt, men eftersom coronaviruset ännu inte har gett med sig är det risk att föreningsstämman måste genomföras genom poströstning även i år. Vi återkommer så snart som möjligt med besked om när och på vilket sätt stämman kommer att hållas.

Styrelsen söker nya medlemmar
Det har uppstått vakanser i styrelsen och vi söker därför personer som är intresserade av att delta i styrelsearbetet. Det är ett utmärkt tillfälle att få en inblick i vad som händer i föreningen och få en bakgrund till och större förståelse för de beslut som tas. Är du nyfiken på vad som händer i vår förening och är intresserad av att delta aktivt i styrelsearbetet så hör av dig till oss! Skicka ett mail till info@galgberget.com eller lägg en lapp i föreningens postfack på Svavelstigen 22 eller prata direkt med någon av oss i styrelsen. Våra namn och kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna i entréerna.

Samma sak gäller för uppdraget som internrevisor och revisorssuppleant, där vi också söker nya friska krafter. Vi behöver också ett par personer som är villiga att ingå i valberedningen. Kontakta någon i styrelsen och anmäl ditt intresse!

Renovering av hissarna
Företaget som ska renovera hissarna (Granitor, f.d. Midroc Electro AB) har meddelat att man kommer att sätta igång med arbetet under maj månad och att renoveringen av varje hiss beräknas ta c:a 3 veckor i anspråk. Först ut är hissen på Kvartsstigen 21, där arbetet beräknas pågå veckorna 18-20 (2–20 maj). Därefter står hissen på Kvartsstigen 19 på tur, och den kommer man att jobba med under veckorna 22-24 (30 maj-17 juni).
Granitor har också meddelat att man eventuellt kan ta sig an hissarna på Svavelstigen redan i höst i stället för nästa år som ursprungligen planerats. Arbetet kommer i så fall att påbörjas  i september. Mer information om renoveringen av hissarna på Svavelstigen kommer att lämnas senare.

Undercentralen
Arbetet med ombyggnaden och anpassningen av undercentralen har försenats och beräknas nu komma igång omedelbart efter semestrarna i augusti och slutföras under september månad. Totalentreprenör är Bravida Sverige AB. Riksbyggen, som är projektledare, kommer att lämna närmare information innan ombyggnaden startar.

Soprummen
Vi påminner om att  soprummen måste hållas rena och snygga och att soporna måste sorteras korrekt. Varken glasflaskor, glasburkar, aluminiumburkar eller grovsopor får ställas i soprummen, utan var och en måste själv se till att den typen av sopor lämnas in på en  återvinningsstation.

Markiser
Nu när vårsolen börjar titta fram igen är det en och annan som har planer på att sätta upp markiser. Styrelsen har fått förfrågningar om detta, och vi vill nu veta hur stort intresset är bland våra medlemmar. Kontakta Göran Jansson på telefon 070-686 24 83 eller på e-postadress goran.masen.jansson@gmail.com snarast möjligt, så kan vi tillsammans se till att få snygga och enhetliga markiser i föreningen. För att undvika eventuella missförstånd vill vi understryka att var och en själv betalar för sina markiser men att vi förhoppningsvis kan få fördelaktigare pris vid gemensamt inköp.

Övergiven cykel?
En cykel som står fastlåst i cykelstället utanför Kvartsstigen 21 söker sin ägare. Den har stått där ett bra tag, och vi ber ägaren att flytta på den, eftersom cykeln är i vägen för transporter som behöver köra fram till ingången.

 Styrelsen önskar alla en skön och solig vår!

 /Margareta Brundell