Gästrum-Parkering

Gästrum
Bostadsrättsföreningen har två övernattningsrum som är avsedda för de boendes gäster.De är belägna i 22:an och 19:an.a Dessutom finns möjlighet att lägga till den så kallade toppstugan i 19:an. Där finns en bäddsoffa med två bäddar, en TV och ett Trinett-kök. I varje övernatt-ningsrum finns dusch och toa. Där finns två sängar och en extrasäng. Till sängplatserna finns täcken och kuddar. Övriga säng-kläder, som t.ex. lakan och örngott, ingår inte. Föreningen tillhandahåller inte för-brukningsartiklar som toalett-papper, tvål och rengöringsmedel. Med tanke på allergier är det inte tillåtet att röka på övernattnings-rummen, eller att ta med husdjur dit. Övernattningsrummen bokas genom att du tar kontakt med den som är ansvarig för bokningen och meddelar dina önskemål om datum och vilket av övernattningsrummen du helst vill låna. Du kan boka ett övernattningsrum tidigast en månad och senast ett dygn i förväg. Du får ha högst två bokningar samtidigt. En bokning får vara högst sju dygn lång. Det ska vara minst ett dygn mellan bokningarna. Du får endast boka ett övernattningsrum i taget. Om ingen annan har bokat det andra rummet få du disponera det också, Du hämtar och lämnar nyckel hos den som är ansvarig för bokningen. När du hämtar nyckeln få du en boknings-bekräftelse som bekräftar vilken tid du hyrt övernattnings-rummet. Kopia av den blanketten lämnar bokningsansvarig till HSB, som sedan kommer att fakturera hyran på din ordinarie månadsavi. Nyckeln skall återlämnas snarast möjligt. Det är du som är medlem som är ansvarig för övernattningsrummet den tid du har bokat det. Du ansvarar således för att övernattnings-rummet är städat. Bristfällig städning kan debiteras. Du ansvarar också för ordning och aktsamhet och att felaktigheter blir rapporterade till felanmälan. Nyckeln skall återlämnas snarast möjligt. Det är du som är medlem som är ansvarig för övernattningsrummet den tid du har bokat det.
Ings-Maj Edberg _ 070-212 75 42
Anita Hållbro Suppleant 070-566 28 16

Parkering
Kölistor till parkering och carport Bjurk Busk 073-914 97 80 Priser Carport 270 kr. per månad Parkeringsplats 150 Kr. per månad