Frågor och svar

ADMINISTRATION

Hur kommer jag i kontakt med styrelsen?

Brev till styrelsen kan lämnas i föreningens brevlåda i 23:an. Det går också att skicka e-post till info@galgberget.com Telefonnummer till styrelsens medlemmar hittar du på kontaktinformationen som delas ut ett par gånger per år och på föreningens hemsida, http://www.galgberget.com.

Hur kommer jag med i styrelsen?

Du är mycket välkommen! Kontakta valberedningen för mer information.
Föreningen har också, alltid, behov av frivilliga för andra uppdrag som till exempel flagghissning och arbetsledning på arbetsdagarna. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad!

Får jag läsa styrelsens protokoll?

Nej, dessa kan bland annat innehålla känslig information om enskilda personer och affärsrelationer med våra entreprenörer/leverantörer. Därför är de sekretessbelagda. Kontakta ordförande om du vill veta hur ett visst ärende har behandlats.

Jag har inte fått någon hyresavi!

Ring HSB.

Sälja lägenheten?

Kontakta HSB eller ordförande som har de blanketter och den information du behöver.

 Är jag skyldig att släppa in hantverkare och representanter för föreningen i lägenheten?

Ja, du är skyldig att ge föreningen tillträde till lägenheten för underhåll och besiktning. Antingen gör du det genom att vara hemma, öppna dörren och hälsa välkommen eller så ger du föreningen tillåtelse att gå in med huvudnyckel.

Föreningen har, enligt stadgarna, rätt att debitera dig för de extra kostnader du orsakar då föreningen inte får tillträde och i allra värsta fall kan du förlora nyttjanderätten till din lägenhet.

Du blir alltid aviserad, minst sex dagar i förväg, när föreningen behöver tillträde till lägenheten (givetvis med undantag för akuta fall som vattenläckor och liknande).

 Hur skaffar jag parkeringsplats eller carport? Tar det lång tid?

Kontakta parkerings ansvarige (kontaktinformation). Parkeringsplats med motorvärmare finns att få direkt. Carport är svårare, räkna med att få stå i kö en tid.

Hur bokar jag föreningens gästrum?

Kontakta den bokningsansvarige som du hittar i kontaktinformationen.

Hur bokar jag föreningens bastu?

Det finns en lista utanför där du skriver in ditt namn.

ALLMÄNT

 

När är det arbetsdag?

Kontakta den ansvarige för arbetsdagar som du hittar i kontaktinformationen. Uppgift om datum för arbetsdagar och andra gemensamma aktiviteter finns även i föreningens informationsblad som alla får i brevlådan. Det finns dessutom på föreningens hemsida, http://www.galgberget.com/

 Måste jag delta på arbetsdagen?

Nej, det är frivilligt. Men glöm inte att en stor del av vitsen med en bostadsrättsförening är att medlemmarna hjälper till att hålla kostnaderna och därmed månadsavgifterna nere. Om vi måste anlita entreprenörer för all städning och uppsnyggning kostar det stora pengar och det är du som betalar!

Detta gäller för övrigt all verksamhet i föreningen. Ställer ingen av oss medlemmar upp måste vi i stället köpa de tjänsterna och ta betalt via månadsavgiften. Tänk på det när valberedningen ringer på dörren!

Om du inte har möjlighet att vara med på arbetsdagarna så kanske du kan hjälpa till med något annat i föreningen. Det behövs alltid frivilliga som till exempel sköter flaggning, blommor, byte av lampor med mera. Hör av dig till någon i styrelsen om du vill hjälpa till på det sättet i stället!

 Kungen fyller år och flaggorna är inte hissade!

Kontakta någon av de ansvariga för flaggning. Du hittar dem i kontaktinformationen.

Problem med snöröjning och sandning.

Ring felanmälan hos Riksbyggen. 023-23525

Lösspringande katter.

Föreningen kan inte göra något åt katterna i sig. Det ansvaret ligger hos kommunens miljökontor.

Om du har förslag på hur vi kan minimera de skador och problem som katterna orsakar kan du kontakta någon i styrelsen.

Reptiler

Enligt beslut i föreningen är det inte tillåtet med reptiler som husdjur i lägenheterna.

Parabolantenner

Det är enligt beslut i föreningen inte heller tillåtet att sätta upp parabolantenner

på fasaderna, eller utanför balkongerna.

Trasig tvättmaskin eller torktumlare i tvättstugan.

Ring felanmälan hos Riksbyggen 023 23525.

Får jag köra bilen till porten?

Ja, men bara för lastning och lossning. Du får inte ha bilen parkerad på gården och du får absolut inte parkera på vägen mellan husen eftersom du då kan blockera vägen för räddningsfordon.

Är det inte dags för en gårdsfest?

Kontakta festkommittén. Du hittar dem på kontaktinformationen.

Får jag parkera min bil på gästparkeringen?

Nej, den är enbart till för våra gäster.

Trasig motorvärmartimer.

Ring felanmälan hos Riksbyggen 023 23525.

Får jag använda tvättstugan efter klockan 21?

Nej, ljud från maskinerna kan störa grannarna. Mangeln är dock tyst och den kan du använda när du vill.

Någon har bokat tvättstugan men kommer inte och tvättar, får jag ta över tvättiden?

Ja, efter 30 minuter.

Problem med städning eller städredskap i tvättstugan.

Kontakta någon av de ansvariga för tvättstugorna.

Gäller det fel på maskinerna ska du i stället kontakta felanmälan hos Riksbyggen 023 23525.

LÄGENHET

Jag har strömlöst i lägenheten, utom i kylskåpet!

Kontrollera om jordfelsbrytaren har löst ut. Den sitter i säkringsskåpet och återställs med en liten spak.

Jag kan inte återställa jordfelsbrytaren!

Om jordfelsbrytaren inte går att återställa har du sannolikt en trasig apparat ansluten.

Så här gör du för att hitta felet:

Slå ifrån alla automatsäkringarna och återställ jordfelsbrytaren.

Koppla nu in en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut igen.

Koppla nu ur alla apparater som är anslutna till just denna säkring.

Återställ nu säkringen och anslut apparat efter apparat tills jordfelsbrytaren löser ut igen.

Nu vet du vilken apparat som är trasig. Använd inte den apparaten mer. Att jordfelsbrytaren utlöser är en indikation på att apparaten är livsfarlig att använda.

 Jag har delvis strömlöst i lägenheten!

Huvudsäkringen kan ha löst ut. Ring någon i styrelsen

 Störande grannar.

Prata först med grannarna sedan med styrelsen om det inte hjälper. Tänk på att du bor i ett flerfamiljshus. Lite ljud från grannarna måste man tyvärr acceptera.

 Får jag störa grannarna?

Nej, givetvis inte och det gäller vid alla tider på dygnet. Vi har många medlemmar som jobbar natt och behöver sova på dagen.

Vid upprepade grövre förseelser kan du bli av med nyttjanderätten till din lägenhet.

Generellt kan sägas att husen är bra ljudisolerade. Det är sällan någon störs av grannen bredvid eller under. Däremot fortplantar sig stegljud och liknande relativt lätt till lägenheten under.

 Kylen och spisen har gått sönder!

Du ansvarar själv för vitvarorna. Bosch produkterna servas bland annat av Dala Kylmecano, telefon 0243-792280.

Får jag glasa in balkongen?

Ja, men inglasningen måste likna redan inglasade balkonger. Kontakta gärna styrelsen innan du beställer glaset.

Får jag sätta upp en markis?

Ja, men den måste passa med husets kulörer. Jämför med de markiser som är uppsatta. Kontakta styrelsen om du är osäker.

Alla mina element är kalla!

Ingen fara, din lägenhet värms också upp via ventilationssystemet. Varmvattnet till radiatorerna regleras av ett styrsystem. Om du misstänker något fel kan du kontakta felanmälan hos Riksbyggen 023 23525.